Mug Yourself

Mug Yourself is een fotoproject waar onschuldige mensen vrijwillig aan hebben meegewerkt. In totaal heb ik 16 mensen gefotografeerd alsof het criminelen zijn (mugshot). In het weekend van 3 en 4 oktober 2015, tijdens de Open Dagen van de Vlampijpateliers, heb ik de bezoekers van de Open Dagen laten oordelen over de foto’s in het zogeheten ‘Hok des Oordeels‘.
De bedoeling van dit project is bewustwording van beeldtaal. Hoe wij allen worden gestuurd in ons oordeel door hoe iets in beeld is gebracht. Hoe onze mening gestuurd wordt door degene die het in beeld brengt. In totaal waren er 30 bezoekers die hebben geoordeeld.

Wat ten eerste opvalt is dat ‘onschuldig‘ het meest is aangeklikt. Verder is opmerkelijk dat op zaterdag eerder een ‘verkeersovertreding’ wordt gezien en dat op zondag ‘moord’ een gewilde veroordeling is. Hier valt uiteraard geen wetenschappelijke conclusie te trekken.

Alle veroordelingen:
Overtreding Totaal Zaterdag Zondag
Onschuldig 128 62 66
Milieuactivisme 59 30 29
Winkeldiefstal 53 28 25
Verkeersovertreding 51 32 19
Drugssmokkel 43 22 21
Openbare dronkenschap 39 20 19
Belastingontduiking 28 13 15
Mensenhandel 23 12 11
Moord 21 5 16
Pedofilie 16 6 10
Terrorisme 12 6 6
Oorlogsmisdaad 7 4 3

Om alle veroordelingen per persoon te zien, klik op de foto.

Voordat mensen het weer eens verkeerd interpreteren, alle mensen hieronder getoond zijn onschuldigIk wil hen dan ook danken voor de medewerking aan dit project.

de Fotograaf |*| de Ontwerper |*| de Beeldredacteur |*| de Kunstenaar
Portret |*| Art Thyself |*| Cover Yourself |*| Mug Yourself |*| I want you |*| Ontwerp |*| Vrij Werk